Våra Konsulter

Senior Consultant & partner

Stefan Ekström

Mer än 20 års erfarenhet av att utveckla, kommunicera och implementera pris-och lönsamhetsstrategier i linje med den övergripande affärsstrategin.

15 år som senior manager på ledande befattningar med ansvar för pris och lönsamhet inom Sandvik AB

Verkställande Direktör CEO & partner

Åke Wallbäcks

Jag har jobbat över 20 år inom områdena ekonomi, marknadsföring och säljstöd och har mer än tio års erfarenhet från ledande befattningar inom Sandvikgruppen. Med detta kommer en bred, relevant kunskap av utmaningar och lösningar inom området.

 

Har en civilekonomutbildning i grunden och är van att leda tvärfunktionella projekt med många intressenter, även internationella.

Mer om oss

Med mer än 40 års praktisk erfarenhet från det dagliga operationella utmaningarna inom pris- och lönsamhetstyrning i kombination med ett genuint fokus på kundnytta och kundvärde skapar vi lönsamma och långvariga relationer.

 

 

Practical – Competence – Commitment – Casual