Priskonsulterna hjälper startups

Startup

Movexum är Region Gävleborgs företagsinkubator och hjälper människor att skapa framgångsrika företag av sina idéer. En viktig del i detta är konsten att ta rätt betalt för det värde som dessa startups kommer att leverera. Priskonsulterna samarbetar med Movexum i en unik pilot att hjälpa dessa idébärare att ta rätt betalt för deras innovationer.

Vad gör Priskonsulterna?

Vi kommer in i ett tidigt skede i deras resa. Det är viktigt att tidigt bilda sig en egen uppfattning kring det värde som innovationen skapar. Lean Startup metodiken är synnerligen genomtänkt och fokuserar mycket tydligt på kundvärde och nytta i olika former. Vi hjälper företagen att gå från nytta, till värde och sedan bygga en modell för sin prissättning, paketering och segmentering.

Vi hjälper dem att ta rätt betalt från början, helt enkelt.

Är det enkelt då?

Vi har jobbat med prissättning av innovationer förut så erfarenheten finns där. Det som är mycket roligt med Movexum är ju att spridningen på de olika innovationerna är mycket stor och det känns väldigt inspirerande och samtidigt utvecklande för oss, menar Stefan Ekström som är Priskonsulternas metodexpert inom nyprissättning av innovationer. De
flesta företagen i inkubatorn har redan en idé kring prisnivå och med hjälp av
oss får de ett antal metoder att använda sig av för att antingen bekräfta
priset på sin idé eller ta prissättningen till att bli en del av säljargumenten
och marknadsföring.

Priskonsulterna har utvecklat en egen metod för prissättning av innovationer, vår ProPricing
Innovation. Den har vi till grund för all vår coaching tillsammans med en tydlig
projektplan för vad vi hoppas på framgångsrika genomföranden.

Dela gärna inlägget

Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email