Kunskap

Rätt pris från början
- ProPricing Canvas

Du får sällan en bättre chans att fånga kundvärdet på din innovation än vid introduktionstillfället

Genom att ta in prissättning tidigt i innovationsprocessen så stärker du dina möjligheter att lyckas. 

Metodiken i ProPricing Canvas fokuserar på följande områden

  • Marknadspositionering och värdekedjor
  • Egenskaper och konkreta kundvärden
  • Lönsamhet, intäkter och kostnader
  • Prisstrategier och prismodeller

Läs mer om hur du blir ännu bättre på att fånga värdet på ett systematiskt sätt genom att ladda ner vår ProPricing Canvas