Svenska Dagbladet uppmärksammar Priskonsulterna och metodiken att fånga hela värdet på innovationer

Innovation_Framtidens_Sverige

Svenska Dagbladet publicerade idag en artikel om oss och vår metodik att tidigt i processen börja ta in prissättningen som ett strategiskt beslut.

Läs hela artikeln här

Priskonsulterna har utvecklat en egen metod för prissättning av innovationer, vår ProPricing
Canvas. Vi använder den själva i vår coachning tillsammans med kund så vi vet att den fungerar!

Är du intresserad av ProPricing canvasmetodiken?  Kolla under sektionen kunskap

Dela gärna inlägget

Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email