TJÄNSTER

Optimera din lönsamhet

Vi hjälper er med en översyn av nuvarande prisprocess där vi skapar insikt genom att lyfta fram goda exempel och förslag på förbättringsområden tillsammans med en plan för implementation.

För att snabbt kunna mäta effekterna av genomförda förändringar hjälper vi också till att ta fram och implementera pris- och lönsamhetsmått. 

För att effekten ska bli stor och bestående är vi noga i det första stadiet – insikt

Business success with growing, rising charts and businessman in background

Implementera effektiva arbetssätt snabbt

Från bra till fantastiskt bra.

Vår praktiska erfarenhet hjälper er att implementera processer, metoder, verktyg och system för att lyckas.

 

När genomförda strategier illustreras i uppföljning och tillbaka in i organisationen som gjorda erfarenheter och lärande – då tar ert företag steget från bra till fantastiskt bra.

Vi har verktygen för att ni ska kunna digitalisera er prisprocess.

Sätt rätt pris på Er innovation

Med hjälp av vår ProPricing Canvasmetodik ser vi till att ni lyckas med prissättningen av nya produkter och tjänster. Med rätt pris från början ökar chansen att uppnå era tillväxt- och lönsamhetsmål.

Vi hjälper er att skapa en prisstrategi för produktens hela livscykel.

*Förstå de värden som er innovation skapar

*Ta fram en prisstrategi och en modell som fångar detta värde på ett bra sätt

*Lyfta fram de viktigaste delarna i er marknadskommunikation och som säljargument

*Koppla prisstrategin till övergripande affärsstrategi 

Boosta din kunskap

Genom utbildning, workshops, nätverk och coaching hjälper vi er att öka medvetenheten och kunskapen inom pris- och lönsamhetsstyrning.

Vi har ett varierat utbud och program allt från nätverksträffar, föreläsningar, halvdags inspirations work-shops till längre action learning program, för alla delar av organisationen från ledningsgrupp till säljare.

Go Digital

Digitalisering handlar både om att ta rätt betalt för nya digitala produkter och tjänster samt att utnyttja digitala lösningar för bättre och snabbare beslut, vilket leder till lönsam tillväxt.

Vår kunskap tillsammans med system och lösningar från våra samarbetspartners hjälper er att sätta rätt pris till rätt kund i rätt situation snabbt och effektivt.